Vi hjälper våra klienter – även digitalt - att genomföra önskade och nödvändiga förändringar, bli mer effektiva tillsammans och skapa goda resultat. Vi människor har samma behov som före pandemin av att känna trygghet, utvecklas och ha inflytande. Dagens kontext ställer nya krav på ledarskapet, bl.a. att leda på distans eller digitalt, för att skapa goda förutsättningar för samarbete, engagemang och effektivitet. Vi skräddarsyr våra insatser fysiskt eller digitalt efter era behov och erbjuder:

  • Ledarskapsutbildningar
  • Ledningsgruppsutveckling            
  • Coaching                              
  • Målsättningsarbete            
  • Mötesfacilitering                  
  • Konflikthantering                                
  • Workshops och föreläsningar

Utbildningarna har gett oss en gemensam grund att stå på, nu klarar vi att göra förändringar och att göra dem snabbt.

Björn Callin, vd Quality Hotel Friends

FAKTA

Träffsäkra resultat och insatser skapas av att gedigen erfarenhet och kunskap från forskning kombineras till praktisk användning.

Vi tillahandahåller relevant fakta, teori och information i korta intervall, som deltagarna sedan får använda och testa interaktivt, individuellt och i grupp.

Efter övning reflekterar vi över utfall och möjliga användningsområden. Övning och reflektion befäster den teoretiska kunskapen som blir praktiskt användbar i vardagen.

ÖVNING

Nyckeln till engagemang, lärande och bestående resultat är interaktivitet. När informationen processas i dialog, minns vi den bättre.

Att praktiskt få testa, öva och använda en teori eller modell ger en mycket större och djupare förståelse för innehållet och samtidigt adresseras hur en modell kan implementeras eller användas i vardagen. 

Interaktivitet ger också en starkare gemenskap, utvecklade relationer och en förstärkt kultur.

REFLEKTION

Alltför ofta håller vi ett så högt tempo att vi inte hinner eller väljer ge oss själva tid att reflektera över prioriteringar; om vi är på väg mot våra mål, om insatser ger önskade resultat, vad vi lärde oss i det senaste projektet och vad vi skulle kunna förbättra.

I en utbildningssituation lär vi oss på en djupare nivå, när vi reflekterar över teori, tillämpning och användbarhet. På samma sätt skapar vi förutsättningar för ständiga förbättringar när vi sätter upp rutiner för att reflektera över mål, genomförande och lärdomar. 

Malin hjälpte oss att hitta våra mål på ett sätt som var lekfullt, genomtänkt, tryggt och roligt.

Anna Lööv, grundare Kompass Advokat

16 %

Engagerade medarbetare
arbetar med passion, bidrar med idéer, tar initiativ och driver utvecklingen framåt. Är de enda i organisationen som skapar nya kunder.

Gallup (2013); State of the Global Workplace Report

73 %

Oengagerade medarbetare  har “checkat ut” och halvsover sig genom arbetsdagen i väntan på fika eller helg. Lägger tid men inte energi eller passion i arbetet, håller sig i bakgrunden.

11 %

Aktivt oengagerade medabetare  är inte bara missnöjda; de agerar också ut sitt missnöje. De underminerar dagligen sin organisation och är oftare sjuka.

Våra möten är en fantastisk tillgång! De ger mig självkänsla och självförtroende och jag växer som människa.

Anneli Duvér, vd HAMP