Vi hjälper våra klienter – även digitalt – att genomföra önskade och nödvändiga förändringar, bli mer effektiva tillsammans och skapa goda resultat. Vi människor har samma behov som före pandemin av att känna trygghet, utvecklas och ha inflytande. Dagens kontext ställer nya krav på ledarskapet, bl.a. att leda på distans eller digitalt, för att skapa goda förutsättningar för samarbete, engagemang och effektivitet. Vi skräddarsyr våra insatser fysiskt eller digitalt efter era behov och erbjuder:

  • Ledarskapsutbildningar
  • Ledningsgruppsutveckling            
  • Coaching                              
  • Målsättningsarbete            
  • Mötesfacilitering                  
  • Konflikthantering                                
  • Workshops och föreläsningar

Aktuellt till hösten 2022!

Programmet Ledarskapsprogram för bolagsjurister kommer att startas upp till hösten 2022. Passa på att utveckla ditt ledarskap med ett effektivt hybridprogram som är skräddarsytt för och kvalitetssäkrat av bolagsjurister. Tre dagar (2+1) på konferenshotell kompletteras med kortare digitala pass samt handledningstillfällen. Under programmet ges utmärkt tillfälle att ta upp personliga utmaningar och byta erfarenheter med andra bolagsjurister. 

Utbildningarna har gett oss en gemensam grund att stå på, nu klarar vi att göra förändringar och att göra dem snabbt.

Björn Callin, vd Quality Hotel Friends

FAKTA & FORSKNING

Träffsäkra resultat och insatser skapas av att gedigen erfarenhet och kunskap från forskning kombineras till praktisk användning. Teoridelarna diskuteras och reflekteras över hur de tillämpas och användas i praktiken. Praktisk till-lämpning eller övning följs av reflektion. På så sätt förstärks den  den teoretiska kunskapen och blir praktiskt användbar i vardagen.

ÖVNING

Nyckeln till lärande är interaktivitet. När vi processar informationen, individuellt och tillsammans med andra, minns vi den bättre. Att testa, öva och använda en teori eller modell ger en djupare förståelse, skapar engagemang och samtidigt en praktisk insikt om hur en modell kan användas i vardagen. Inter-aktivitet ger också en starkare gemen-skap och utvecklar relationer och kultur.

REFLEKTION

I strävan att åstadkomma fantastiska resultat håller vi ofta håller vi ett högt tempo och avsätter inte tid att reflek-tera över om vi t.ex. gör rätt saker och vilka förbättringar som kan göras. Att reflektera inger ett lugn som gör oss mer effektiva. Vi skapar också bättre förutsättningar för ständiga förbätt-ringar, rätt prioriteringar och goda resultat. 

Malin hjälpte oss att hitta våra mål på ett sätt som var lekfullt, genomtänkt, tryggt och roligt.

Anna Lööv, grundare Kompass Advokat

15 %

Engagerade medarbetare
arbetar med passion, bidrar med idéer, tar initiativ och driver utvecklingen framåt. Är de enda i organisationen som skapar nya kunder.

Gallup (2017); State of the Global Workplace Report

67 %

Oengagerade medarbetare  har “checkat ut” och halvsover sig genom arbetsdagen i väntan på fika eller helg. Lägger tid men inte energi eller passion i arbetet, håller sig i bakgrunden.

18 %

Aktivt oengagerade medabetare  är inte bara missnöjda; de agerar också ut sitt missnöje. De underminerar dagligen sin organisation och är oftare sjuka.

Våra möten är en fantastisk tillgång! De ger mig självkänsla och självförtroende och jag växer som människa.

Anneli Duvér, vd HAMP