Kontakta oss

Anmälan och kontakt

Adress

Catalyst
Post: Catalyst AB, Kyrkvägen 32 A, 18142 Lidingö

Telefon & Mail

+46 708 88 66 76
malin@catalyst.nu

Malin Nyman

Med varmt engagemang, kunskap och förtroende har Malin i 15 års tid utvecklat chefer och grupper att genomföra nödvändiga eller önskade förändringar, hantera utmaningar och skapa de resultat de vill nå.

Efter tio år som domare startade hon eget och blev konsult inom förändring och utveckling. Det första prova-på-året har blivit 15. Idag är hon en mycket uppskattad utbildare inom ledarskap och kommunikation, workshopledare, facilitator, coach och föreläsare som har lätt att skapa förtroende och bygga vidare därifrån. Hennes professionella erfarenheter, bl.a. som programledare på Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, och i kombination med hennes internationella uppväxt, har gjort henne till specialist på möten och kommunikation, då hon enkelt rör sig mellan olika kulturer och ser andras perspektiv.

Malin uppskattas för sin förtroendeingivande förmåga att kombinera beskrivningar av fakta och forskning med konkreta vardagliga exempel som är lätta att applicera, samt bekräfta och tro på sina klienter. Malin är certifierad integrativ coach, medlare, certifierad inom flertalet beteende- och färdighetsanalyser, värderingsverktyg, samt bl.a. goalmapping, kärnkvaliteter, immunity to change.

 


Om Catalyst 
En katalysator orsakar, påskyndar eller förenklar en förändringsprocess utan att själv förbrukas. Så ser också vi på Catalyst på vår roll: vi hjälper till och påskyndar och förenklar förändringar. Det kan handla om t.ex. att utveckla ledarskapet i en organisation eller samarbetet i en ledningsgrupp. Och vi försvinner inte efter några snabba råd, utan stannar kvar vid er sida för att säkerställa resultat.

Intention
Alla människor har en rad styrkor, kvaliteter, karaktärsdrag och ambitioner. Ibland har några av dessa blivit stukade längs vägen och av olika skäl visar vi inte alltid våra starkaste sidor. Vi hjälper individer att vara mer autentiska och använda mer av sin potential. Detta ger effekt inte bara individuellt, utan även i samarbeten och organisationen. Inte sällan påverkas faktiskt hela livet.

Det nya svarta
Forskningen pekar på att det är snällhet som är "det nya svarta" i ledarskap. Vänlig. Inte mesig. När vi visar omtanke, öppenhet och tillit, skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att i kombination med tydlig riktning, uppdrag och uppföljning, generera önskade och långsiktiga resultat.

Malin Nyman, Grundare av Catalyst
 


Gunnar Wallin

Med lyhördhet, nyfikenhet och ett brinnande intresse för utveckling hjälper Gunnar individer och organisationer att åstadkomma bestående förändringar. Han är trygg, pedagogisk och förtroendeingivande och väjer inte för att adressera svåra frågor. Gunnar vill stötta organisationer att driva förändring och skapa en stark och attraktiv företagskultur, som gynnar människors inre motivation och ansvarstagande och bidrar till ett yrkesmässigt och personligt växande. 

Efter 20 år inom teknisk systemutveckling, där han haft flera chefsroller, gjorde intresset för ledarskap att han för 12 år sedan startade eget bolag för att på heltid hjälpa organisationer att lyckas. Den gedigna verktygslådan innehåller verktyg som GDQ, DISC, MyNeeds, TimeToThink, Core Qualities, Non Violent Communication, värderingsverktyg, medlingsmetoder mm. 

Gunnar uppskattas mycket för sitt tillitsskapande sätt och förmåga att få grupper och individer att adressera det som är viktigast. Privat är han gift och har tre barn, och seglar gärna i Stockholms skärgård.